آبگرمکن مخزن دار برقی دیواری

VELIS

تنظیم دمای دیجیتال /
شیر اطمینان با 8 بار تحمل فشار